Dlaczego my?

Wielkopolska Szkoła Medyczna została założona w 1995 roku. Obecnie jest największą i najstarszą w Wielkopolsce niepubliczną szkołą medyczną z uprawnieniami szkoły publicznej. W szkole realizowany jest program zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej.

Atuty Wielkopolskiej Szkoły Medycznej

  • własne nowoczesne laboratoria i pracownie wyposażone w specjalistyczny sprzęt do nauki zawodów (galeria zdjęć)
  • konsultacje przygotowujące do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w kształconych przez szkołę zawodach odbywają się bezpłatnie. Przeprowadzane są przez nauczycieli WSM, którzy są egzaminatorami CKE. Szkoła przygotowuje i przeprowadza egzaminy próbne
  • ścisła współpraca z Wyższą Szkołą Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
  • program lojalnościowy Galilea Club
  • czesne 0 zł
  • 25 letnie doświadczenie kształceniu na kierunkach medycznych
  • doskonała kadra dydaktyczna w większości z tytułami naukowymi (profesorowie, doktorzy, najlepsi praktycy)
  • dodatkowe certyfikowane warsztaty 
  • liczne kursy i szkolenia
  • bardzo wysoka zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Zobacz film o szkole

Poznaj naszą szkołę. Obejrzyj film.

Zobacz inne filmy

Tryb kształcenia do wyboru

Tryb A

dzienny - zajęcia od poniedziałku do piątku

Tryb B

dzienny - zajęcia od czwartku do poniedziałku

Tryb C

stacjonarny - zajęcia od piątku do niedzieli

Baza dydaktyczna

Prawidłowa realizacja treści objętych programem nauczania, a co za tym idzie uzyskaniem zatrudnienia po ukończeniu nauki, możliwa jest dzięki odpowiedniemu zapleczu dydaktycznemu jakie posiada Wielkopolska Szkoła Medyczna. W budynku przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 231/239 mieszą się pracownie farmaceutyczne, sale do masażu oraz sale wykładowe wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny i sale ćwiczeń, zaś laboratoria protetyczne są zlokalizowane przy ul. Grabowej 22.

Możliwość łączenia pracy z nauką

Nauka trwa 1 rok, 2 lata lub 2,5 roku w zależności od kierunku kształcenia. Nabór odbywa się dwukrotnie, zajęcia rozpoczynają się we wrześniu lub w lutym

Zapraszamy do Biura Rekrutacji WSM

Adres
ul. 28 Czerwca 1956r. 231/239
61-485 Poznań

Telefon
61 8430797, 722 330 730

Godziny Otwarcia
Poniedziałek - czwartek 09:00 - 16:00
Piątek 09:00 - 18:00
Sobota 09:00 - 14:00

W okresie wakacji Sekretariat jest czynny od poniedziału do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.