Higienistka stomatologiczna

Czas edukacji: 2 lata
Higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna to kwalifikowany średni personel stomatologiczny profilu zabiegowego, profilaktyczno-oświatowego oraz instruktorsko-administracyjnego

Uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Ukończenie tego kierunku daje większe kwalifikacje zawodowe w stosunku do asystentki stomatologicznej

Po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe higienistka stomatologiczna uzyskuje uprawnienia do:

 • wykonywania zabiegów higieniczno-profilaktycznych pod kierunkiem lekarza stomatologa - badanie jamy ustnej, wykonywanie zabiegów profilaktycznych i kosmetycznych uzębienia (usuwanie złogów nazębnych, lakowanie i lakierowanie zębów)
 • samodzielnego prowadzenia stomatologicznej oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej
 • samodzielnej pracy promocyjno-oświatowej wśród rodziców i opiekunów dzieci przedszkolnych i szkolnych
 • udzielania instruktażu higieny jamy ustnej

Po roku nauki otrzymasz bezpłatny certyfikat pomocy dentystycznej!

Poznaj zawód. Obejrzyj film.

 

 

Promocja 0 zł

Promocja 0 zł dotyczy opłaty wpisowego i czesnego przez cały okres nauki

Opłata administracyjna semestralna wynosi 150 zł i jest płatna na początku każdego semestru

Certyfikowane bezpłatne warsztaty!

Certyfikowane bezpłatne warsztaty!

Szkoła podnosi kompetencje zawodowe słuchaczy poprzez organizację, w trakcie trwania nauki, następujących kursów:

 • Profesjonalna asystentka ortodontyczna
 • Asystowanie przy zabiegach implantologicznych
 • Podstawy sterylizacji medycznej

Organizacja nauki

Nauka na kierunku higienistka stomatologiczna trwa dwa lata i kończy się możliwością przystąpienia do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Tryb C

stacjonarny - zajęcia od piątku do niedzieli

Program zajęć obejmuje przedmioty

Program zajęć obejmuje przedmioty

 • podstawy przedsiębiorczości
 • organizacja ochrony zdrowia
 • podejmowanie działalności gospodarczej
 • podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • propedeutyka stomatologiczna
 • edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej
 • farmakologia
 • mikrobiologia
 • język angielski zawodowy
 • język migowy
 • technologie informatyczne
 • zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
 • działalność profilaktyczno-lecznicza w gabinecie stomatologicznym (zajęcia praktyczne)
 • praktyka zawodowa (4 tygodnie – 160 godzin)
Perspektywy zawodowe

Perspektywy zawodowe

Słuchacze Wielkopolskiej Szkoły Medycznej uczą się zawodu w nowocześnie wyposażonej pracowni stomatologicznej na terenie szkoły

Higienistka stomatologiczna posiada pełne uprawnienia do pracy w:

 • gabinetach i przychodniach dentystycznych
 • gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach

 

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco