Spotkanie słuchaczy Technik dentystycznych z Holtrade

Dodano 02 czerwca 2022 Spotkanie słuchaczy Technik dentystycznych z Holtrade

Kontakt z firmami zewnętrznymi, dający dostęp do nowoczesnych technologii, to ważny element funkcjonowania kierunku Technik dentystyczny.
Dzięki uprzejmości firmy Holtrade, którą reprezentował tech. dent. Darek Wiśniewski, słuchacze WSM mieli możliwość poznania pracy z zastosowaniem średnionastawialnego artykulatora oraz kompatybilnego łuku twarzowego firmy bio-art. To cenne doświadczenie, uzupełniające wykłady o część praktyczną, pozwala uzyskać nowe, znaczące umiejętności.