Technik masażysta

Czas edukacji: 2 lata
Technik masażysta

Technik masażysta jest przygotowany do wykonywania masaży leczniczych, kosmetycznych, sportowych, niektórych zabiegów fizykoterapeutycznych oraz gimnastyki leczniczej.

Dbając o wszechstronne przygotowanie słuchaczy do zawodu, w kształceniu masażystów koncentrujemy się na zajęciach praktycznych.

Po ukończeniu nauki technik masażysta potrafi

Po ukończeniu nauki technik masażysta potrafi

 • wykonać masaż klasyczny i segmentarnydrenaż limfatycznymasaż izometryczny, masaż metodą Schantala oraz masaż sportowy i kosmetyczny
 • stosować różne techniki i metody masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych
 • ocenić reakcję pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikować techniki masażu
 • obsługiwać sprzęt i aparaturę medyczną stosowaną podczas masażu

Tytuł technika masażysty słuchacze uzyskują po zdaniu końcowego państwowego egzaminu

Bezpłatne certyfikowane warsztaty

Bezpłatne certyfikowane warsztaty

Wielkopolska Szkoła Medyczna podnosi kompetencje zawodowe słuchaczy poprzez organizację, w trakcie trwania nauki, następujących kursów:

 • podstawy aplikacji elastycznego plastra medycznego (kinesiotaping) – metoda terapeutyczna w fizjoterapii polegająca na oklejaniu wybranych fragmentów ciała plastrami o specjalnej strukturze
 • kurs masaży orientalnych – słuchacze nabędą umiejętności w zakresie masażu pałeczkami bambusowymi oraz masażu stemplami ziołowymi – Pantai Luar
Promocja 0 zł

Promocja 0 zł

Promocja 0 zł dotyczy opłaty wpisowego i czesnego przez cały okres nauki

Opłata administracyjna semestralna wynosi 150 zł i jest płatna na początku każdego semestru

Organizacja nauki

Tryb kształcenia do wyboru
Tryb A

dzienny - zajęcia od poniedziałku do piątku

Tryb C

stacjonarny - zajęcia od piątku do niedzieli

Program zajęć obejmuje przedmioty

Program zajęć obejmuje przedmioty

 • anatomia i fizjologia
 • propedeutyka zdrowia
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • wybrane zagadnienia kliniczne
 • zarys fizjoterapii
 • podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • teoria masażu
 • organizacja ochrony zdrowia
 • podejmowanie działalności gospodarczej
 • język angielski zawodowy
 • język migowy
 • technologie informatyczne
 • pracownia masażu
 • zajęcia praktyczne na placówkach
 • praktyki zawodowe (4 tygodnie – 120 godzin)
Perspektywy zawodowe

Perspektywy zawodowe

Absolwenci Wielkopolskiej Szkoły Medycznej po uzyskaniu państwowego tytułu technika masażysty posiadają uprawnienia do pracy w:

 • zespołach rehabilitacyjnych szpitali, uzdrowisk, przychodni
 • gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, gabinetach kosmetycznych
 • klubach sportowych

Dodatkowo absolwenci wyposażeni są w wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Posiadamy również kierunek technika masażysty w szkole policealnej w Szczecinie

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco